Pozvánka na Valnou hromadu 29. března 2018 v 18.00 hodin

Pozvánka+VH_2018

Pozvánka na Valnou hromadu
Tělocvičné jednoty Sokol Bedřichov
Termín: 29. března 2018 v 18.00 hodin
Místo: Společenský sál Víceúčelové budovy- Zezulkárna,
Stamicova 2, Jihlava
Účastníky s hlasem rozhodujícím jsou členové výboru TJ + delegáti zvolení v jednotlivých
oddílech jednoty v počtu podle delegačního klíče schváleného Výborem TJ na výborové
schůzi 13. 3. 2018.
Ostatní zletilí členové jednoty a dorost se mohou valné hromady zúčastnit s hlasem
poradním.
Program valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení programu VH, jednacího řádu
3. Volba zapisovatele, volba komisí:
 Mandátová a návrhová
4. Kontrola usnesení minulé VH
5. Zpráva starostky o činnosti TJ v uplynulém roce
6. Zpráva o hospodaření
7. Zpráva kontrolní komise
8. Vznik a zánik sportovních oddílů
9. Doplnění výboru TJ o nového místostarostu (volba)
10. Změna počtu členů výboru TJ
11. Majetkové problémy TJ
12. Diskuse k předneseným zprávám
13. Usnesení
 návrh
 schválení
14. Závěr

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace pro členy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.