Chrisstar – talentovky

TK CHRISSTAR při TJ Sokol Bedřichov
Vás zve na TALENTOVKY klikni na: 

Rubriky: Fotogalerie | Napsat komentář

Pronájem sportovní haly

Nabídka prostor Sportovní haly TJ Sokola Bedřichov k výuce Tělesné výchovy ve školním roce 2018-19

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov nabízí k pronájmu prostor tělocvičny Sportovní haly na adrese Sokolovská 4656/122c, Jihlava ve školním roce 2018 – 2019 k výuce TV ve dnech pondělí – pátek, v časech 7.00 – 14.00 hod.

Nabízíme tělocvičnu o rozměru 36,5 x 18,7 s balkónem, vybavenou basketbalovými koši, držáky na volejbalové a nohejbalové sítě, gymnastickými kruhy, s možností postavení hrazdy, žíněnkami atd.
V příznivém počasí lze využít místo tělocvičny přilehlé hřiště s pískovým oválem. Při dělených hodinách lze použít i hernu stolního tenisu a baletní sál. Šatny a přilehlé sprchy jsou uzamykatelné.
Cena pronájmu činí dle kalkulace 477 Kč za hodinu.
Spojení MHD linkami č. 3, 5, 12 zastávka „Na Růžku“ nebo 3, 12 zastávka „Ulice 5.května“.
Neváhejte a případný zájem nám sdělte na emailovou adresu: sokolbedrichov@ji.cz
Na Vaši poptávku se těší kolektiv zaměstnanců TJ.

Rubriky: Fotogalerie | Napsat komentář

Společná jarní vycházka

Rubriky: Kalendář akcí | Napsat komentář

BEDŘICHOVSKÝ JEŽEK

Rubriky: Fotogalerie, Kalendář akcí | Napsat komentář

Taneční soutěž 14.dubna 2018

Rubriky: Fotogalerie | Napsat komentář

Pozvánka na Valnou hromadu 29. března 2018 v 18.00 hodin

Pozvánka+VH_2018

Pozvánka na Valnou hromadu
Tělocvičné jednoty Sokol Bedřichov
Termín: 29. března 2018 v 18.00 hodin
Místo: Společenský sál Víceúčelové budovy- Zezulkárna,
Stamicova 2, Jihlava
Účastníky s hlasem rozhodujícím jsou členové výboru TJ + delegáti zvolení v jednotlivých
oddílech jednoty v počtu podle delegačního klíče schváleného Výborem TJ na výborové
schůzi 13. 3. 2018.
Ostatní zletilí členové jednoty a dorost se mohou valné hromady zúčastnit s hlasem
poradním.
Program valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení programu VH, jednacího řádu
3. Volba zapisovatele, volba komisí:
 Mandátová a návrhová
4. Kontrola usnesení minulé VH
5. Zpráva starostky o činnosti TJ v uplynulém roce
6. Zpráva o hospodaření
7. Zpráva kontrolní komise
8. Vznik a zánik sportovních oddílů
9. Doplnění výboru TJ o nového místostarostu (volba)
10. Změna počtu členů výboru TJ
11. Majetkové problémy TJ
12. Diskuse k předneseným zprávám
13. Usnesení
 návrh
 schválení
14. Závěr

Rubriky: Informace pro členy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na Valnou hromadu 29. března 2018 v 18.00 hodin

Dětský karneval

Rubriky: Fotogalerie, Kalendář akcí | Napsat komentář

CVIČENÍ

Rubriky: Fotogalerie | Napsat komentář

DRAKIÁDA

Rubriky: Fotogalerie | Napsat komentář

Valná hromada 29.března 2017

Delegační klíč k účasti na valné hromadě jednoty počet členů oddílu je stanoven na základě zaplacených členských příspěvků za rok 2017 postup výpočtu: počet delegátů za jednotlivé oddíly je určen na základě počtu členů v oddílech tak, že na každých (započatých) 30 členů oddílů připadá jeden delegát

kód sportovní oddíl počet členů oddílu počet delegátů VH

100 sportovní tanec TK Chrisstar 51 2
106 RC vrtulníky 2 1
107 fotbal 247 9
112 kanoistika 1 1
123 gymnastika moderní 39 2
126 nohejbal 6 1
133 gymnastika sportovní 14 1
134 stolní tenis 20 1
137 tenis 40 2
138 turistika 4 1
140 volejbal 88 3
145 sokolská všestrannost 148 5
154 rokenrol 25 1
167 baseball 29 1
191 gymnastika všeobecná Gloxi club 92 4
194 hudební skupina 4 1

součty 810 36


zpracovala Jana Zezulková dne 14. 3. 2017


Rubriky: Informace pro členy, Kalendář akcí | Napsat komentář