Historie

 

Založení sokola a stručný přehled jeho vývoje

„Ve zdravém těle, zdravý duch“
DR. Miroslav Tyrš

Jestliže začátkem šedesátých let stáli u kolébky Sokola právě Tyrš a Fügner, navazovali tak na své vlastní zkušenosti z revolučního roku 1848 a možná, že právě zde se zrodila Tyršova myšlenka založit tělovýchovný spolek, který bude vychovávat český národ ke zdatnosti a ukázněnosti.

1848 – konec Metternichovy absolutistické vlády
lidé se začínají hlásit o svá národní a sociální práva. Celkové uvolnění však nastalo až koncem padesátých let. Jsou zakládány spolky jako:Hlahol, Česká beseda, Svatobor a další.

16. únor 1862 – založení Tělocvičné jednoty pražské
zakladatelé: Dr.Miroslav Tyrš (*1832-1884), Jindřich Fügner (*1822-1865), JUDr. Julius Grégr,
T. Černý, Jan Malypetr a další.

5. března 1862 – již se začalo cvičit ( účast 60 cvičenců a 10 cvičitelů )

13. května 1862 – zvolen Tyrš prvním náčelníkem, Fügner zvolen prvním starostou.

léto 1862 – vychází Pravidla tělocvičné jednoty Sokol

1863 – Fügner kupuje pozemek na stavbu tělocvičny a ještě týž rok je položen základní kámen

13. listopad 1864 přijato za oficiální název pojmenování SOKOL

1. listopad 1869 – založení Tělocvičného spolku paní a dívek pražských ( první starostka Sofie Podlipská
a cvičitelka Klemeňa Hanušová )

1874 – Tyrš vydává souhrnné dílo „Základové tělocviku
popisuje cviky výstižně a stručně, později jeho názvosloví přejímá také armáda
Soustava obsahuje:
1. část – cvičení beznářadí
2. část – cvičení na nářadí a s náčiním
3. část – cvičení skupinová
4. část – úpoly

leden 1881 vychází první číslo časopisu SOKOL ( pod Tyršovým vedením )

1882I. všesokolský slet
na Střeleckém ostrově, cvičilo 720 mužů

1884vzniká první župa – župa Tyršova v Kolíně

1891II. všesokolský slet
ve Stromovce, cvičilo 2300 mužů a soutěžilo se ve skoku do výšky

5.11.1889 jsou schváleny stanovy České obce sokolské.
1892 vzniká Moravskoslezská obec sokolská. Ty jsou pak sdruženy do Svazu českoslovanského sokolstva
až pak roku 1904 vzniká sjednocená Česká obec sokolská ( po roce 1918 československá )

1895 III. všesokolský slet
cvičilo se na Letné, cvičilo 4271 mužů a 700 dorostenců a vystoupení sokolské jízdy.

1897 – Sokolse stává členem mezinárodní gymnastické federace

1901 IV. všesokolský slet ( Letná )
první vystoupení žen. Cvičilo 6705 mužů a 1985 dorostenců

1907 V. všesokolský slet ( Letná )
poprvé cvičilo již žactvo (žáci a žákyně), prvnísletová scéna „Šachový turnaj“ cvičilo 7600 mužů, 2500 žen a 500 dorostenců

1912 VI. všesokolský slet ( Letná )
cvičilo 12000 mužů, 2500 žen, 1065 dorostu, 2097 žáků a 1980 žákyň, sletová scéna Marathon, soutěže v atletice, plavání…

1908 vznik Svazu slovanského svazu sokolstva ( Polsko, Chorvatsko, Slovinsko )

1914 – usnesením výboru ČOS přiznání právoplatného členství a zrovnoprávnění žen v Sokole

I.světová válka
Za I. světové války tvořili sokolové velkou část našehoprvního vojska – čs. legií

24.11.1915 – ČOS je zakázána
existence žup a jednot ale přetrvává a činnost pokračuje

Starosta Jiří Scheiner je uvězněn za spolupráci s mafií ale přesto zaslal značnou částku sokolských peněz
na podporu odboje. Sokolové se také podíleli na vzniku české vojenské skupiny ve Francii „NAZDAR“

říjen 1918 – Sokol vytvořil „Národní stráž„,která zabránila chaosu a rabování

1919 – čtyři sokolské prapory (8300 mužů) se zúčastnilo obrany jižního Slovenska proti vpádu Maďarů

1920 VII. všesokolský slet ( Letná ) – dva roky poskončení války!
cvičilo: 27000 mužů, 23472 žen, 9950 dorostenců, 10112 dorostenek, 6250 žáků, 4920 žákyň. Provedena sletová scéna „Stavba sochy Svobody“

1926 VIII. všesokolský slet (poprvé na Strahově)
cvičilo: 30000 mužů, 25000 žen, 4600 starších mužů, 13888 dorostenců, 14076 dorostenek, 5780 žáků a 6860 žákyň. Poprvé uspořádány zimní sletové hry Sletová scéna „Kde domov můj“

1932 IX. slet (Strahov)
cvičilo: 30000 mužů, 28000 žen, 14000 dorostenců, 13975 dorostenek, 14574 žáků, 16550 žákyň. Sletová scéna „Tyršův sen“

1938 X. slet (Strahov)
cvičilo: 28600 mužů, 36000 žen, 28000 dorostenců, 33000 dorostenek a přibližně 50000 žactva. Sletová scéna „Budovat a chránit“

II.světová válka
Od roku 1939hromadné zatýkání činovnílů nacisty

8.10.1941 organizace již podruhé rozpuštěna a všechen majetek zabaven
Sokolové se stali vedoucí silou II. odboje např. ve skupině JINDRA a dalších. Za II. světové bylo umučeno a popraveno na 3388 sokolů a mnoho tisíc jich bylo zatčeno a vězněno.

Po válce obnovila ČOS opět svou činnost a počet členů přesáhl 1 milion.

1948 XI. slet (Strahov)
cvičících celkem: 585000 místo sletové scény uspořádány Dožínky. Poprvé soutěž žactva v šestiboji.

podzim 1948 – po puči vyloučili komunisté přes 11000 členů a tělovýchova bylanásilně sjednocena až do roku 1989

1968 – pokus o třetí obnovení Sokola bohužel se nezdařil kvůli okupaci a následující normalizaci

7.1.1990 – čtvrté obnovení Sokola
I. sjezd obnoveného Sokola se zúčastnilo na 3000 lidí)
Po čtyřiceti letech komunistické totality a po jejím pádu povstal Sokol v roce 1990 znovu k životu.

30. říjen 1993 – ustanoven Světový svaz sokolstva
členy jsou: Americká obec sokolská, Dělnický americký sokol a další.

1994 XII. slet (Strahov – Sletový stadion)
cvičilo celkem: 23000 cvičenců ve 12 skladbách

2000 XIII. slet stadion E. Rošického
cvičilo přibližně 21000 cvičenců – Národní sletový večer

2006 XIV. slet stadion E. Rošického
cvičilo přibližně 20000 cvičenců. Součástí sletu byly  večerní program v Sazka Aréně „Sokol Gala“, Expedice kameny a Sletová štafeta

2012 – XV. slet  – Synot Tip Aréna v Praze Vršovicích
cvičilo více jak 10500 cvičenců – slet zahájilo divadelní představení Prodané nevěsty, nastudované několika sokolskými kulturními soubory

2018 – XVI. – slet stadion v pražském Edenu
cvičilo 15000 cvičenců – slet byl zahájen divadelní hrou Naši furianti, kterou sokolští ochotníci předvedli v Národním divadle