Valná hromada 5.4.2013

Dobrý den, dovoluji si Vás jménem výboru TJ pozvat na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 10.12.2012 ve společenském sále VÚB Stamicova (Zezulkárna). Žádám předsedy oddílů, aby zaslali zpět na sekretariát jmenný seznam účastníků VH ze svých oddílů. Účast na VH je nutná! Klíč a pozvánku přikládám. Děkuji za odpověď Zezulková Jana, jednatelka TJ

delegační klíč k účasti na mimořádné valné hromadě jednoty
počet členů oddílu je stanoven na základě zaplacených členských příspěvků za rok 2012
postup výpočtu: počet delegátů za jednotlivé oddíly je určen na základě počtu členů
v oddílech tak, že na každých (započatých) 20 členů oddílů připadá jeden delegát
sportovní oddíl kód počet členů oddílu počet delegátů VH
součty 651 40
akrobacie sportovní 191 76 4
baseball 167 9 1
fotbal 107 109 6
gymnastika moderní 123 26 2
gymnastika sportovní 133 8 1
jachting 112 1 1
nohejbal 126 20 1
rokenrol 154 41 3
sportovní tanec 100 49 3
tenis 137 74 4
stolní tenis 134 20 1
turistika 138 9 1
volejbal 140-3 54 3
všestrannost sokolská 145 151 8
hudební skupina 194 4 1